Новини от сайта

 
 
Picture of инж.Тихомир Калинов
Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by инж.Тихомир Калинов - Monday, 4 January 2021, 10:40 AM
 

Уважаеми Колеги,

Считано от 04.01.2021 подължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда в ПГМЕТ“Стойчо и Кица Марчеви“ – Хасково на четиридесет минути.

Междучасията са без промяна.

Моля да информирате учениците и родителите за промяната.

 
Picture of Емилия Бойдева
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by Емилия Бойдева - Monday, 4 January 2021, 11:13 AM
 

Запозната съм!

Picture of Ангел Хаджиангелов
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by Ангел Хаджиангелов - Monday, 4 January 2021, 12:12 PM
 

Запознат съм

Picture of Светлана Фотева
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by Светлана Фотева - Monday, 4 January 2021, 12:19 PM
 

запозната съм

Picture of Христина  Маринова
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by Христина Маринова - Monday, 4 January 2021, 12:40 PM
 

Запозната съм!

 

Picture of инж.Антония Минкова
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by инж.Антония Минкова - Monday, 4 January 2021, 12:42 PM
 

Запозната съм.

Picture of инж.Веселина Божикова
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by инж.Веселина Божикова - Monday, 4 January 2021, 1:06 PM
 

Запозната съм

Picture of Дора Ганчева
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by Дора Ганчева - Monday, 4 January 2021, 1:06 PM
 

запозната

Picture of Даниела Димитрова
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by Даниела Димитрова - Monday, 4 January 2021, 1:10 PM
 

Запозната съм!

Picture of инж.Таня Делчева
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by инж.Таня Делчева - Monday, 4 January 2021, 1:15 PM
 

Запозната съм

Picture of Дияна Андреева
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by Дияна Андреева - Monday, 4 January 2021, 1:23 PM
 

Запозната

Picture of Пенка Янкова
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by Пенка Янкова - Monday, 4 January 2021, 1:38 PM
 

Запозната съм.

Picture of Нина Димитрова
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by Нина Димитрова - Monday, 4 January 2021, 1:56 PM
 

Запозната съм

Picture of Славея  Тенева
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by Славея Тенева - Monday, 4 January 2021, 1:56 PM
 

Запозната съм!

Picture of инж.Павел Димитров
Re: Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by инж.Павел Димитров - Tuesday, 5 January 2021, 7:31 AM
 

Запознат