Новини от сайта

 
 
Picture of инж.Тихомир Калинов
Възстановяване на присъственото обучение на 16.11.2020
by инж.Тихомир Калинов - Friday, 13 November 2020, 10:23 AM
 

 

 

 РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ                    

 

 Министерство на здравеопазването

 Регионална  здравна  инспекция - Хасково

 

 

 
З А П О В Е Д

 

 

 

На основание чл.63, ал.7 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на  COVID-19 на територията на страната и Решение от проведено онлайн заседание от 11.11.2020г. на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на  COVID-19 в област Хасково

 

В Ъ В Е Ж Д А М:

 

Следните противоепидемични мерки на територията на област Хасково:

  1. Учениците от гимназиалните класове в цялата област, да останат на обучение от разстояние в електронна среда до 13.11.2020г. /петък/ включително и да се върнат в клас на 16.11.2020г.

Настоящата заповед, да се сведе до знанието на Областен управител на Област Хасково, кметове на общини, РУО на МОН - Хасково и всички други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

 

 

 

 

За Директор РЗИ-Хасково,

Съгласно Заповед № РД-01-808/06.11.2020г.

 

 

 

6300 Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2

тел.: +359 38 665 489; +359 38 624 072

e-mail: rzi@haskovo.net

web: www.rzi-haskovo.org