Новини от сайта

 
 
Picture of инж.Тихомир Калинов
Противодействие на тормоза и насилието и ранното напускане на училище
by инж.Тихомир Калинов - Tuesday, 10 November 2020, 10:11 AM
 

Уважаеми колеги,

Моля да се запознаете със следните проекти за документи, които ще се разгледат на следващия педагогически съвет.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ПЛАН за противодействие на тормоза и насилието в училище
УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ за противодействие на тормоза и насилието