Skip новини от сайта

Новини от сайта

Picture of инж.Тихомир Калинов
Продължителност на часовете от 04/01/2021 - 40 минути
by инж.Тихомир Калинов - Monday, 4 January 2021, 10:40 AM
 

Уважаеми Колеги,

Считано от 04.01.2021 подължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда в ПГМЕТ“Стойчо и Кица Марчеви“ – Хасково на четиридесет минути.

Междучасията са без промяна.

Моля да информирате учениците и родителите за промяната.

 
Picture of инж.Тихомир Калинов
Онлайн състезание „ VIVA Математика“ за ученици от III до XII клас
by инж.Тихомир Калинов - Thursday, 26 November 2020, 11:54 AM
 

Онлайн състезание „ VIVA Математика“  за ученици от III до XII клас - вижте приложеното писмо

 
Picture of инж.Тихомир Калинов
Преминаване в ОРЕС
by инж.Тихомир Калинов - Thursday, 26 November 2020, 9:16 AM
 

Уважаеми колеги,

Както вече знаете петък  27.11.2020 е последния присъствен ден за учениците, след което преминаваме на ОРЕС до 21.12.2020 г. В тази връзка ви информирам, че всички практически занятия ( учебна и лабораторна практика, производствена практика) , които до този момент бяха ...

Read the rest of this topic
(11 words)
 

Skip course categories