Прескочи новини от сайта

Новини от сайта

Снимка на Дорина Карадимова
Заповед 61
от Дорина Карадимова - сряда, 28 ноември 2018, 15:04
 

Заповед за заместване на Иван Николов

 
Снимка на Дорина Карадимова
Заповед 49
от Дорина Карадимова - понеделник, 12 ноември 2018, 08:59
 

За заместване на Славея Тенева

 
Снимка на Дорина Карадимова
Заповед 48
от Дорина Карадимова - четвъртък, 8 ноември 2018, 11:10
 

За заместване на Г. Славов

 

Прескочи категории курсове