Skip новини от сайта

Новини от сайта

Picture of Тихомир Калинов
Правилник за дейността на ПГМЕТ - проект
by Тихомир Калинов - Friday, 11 October 2019, 11:44 AM
 

Уважаеми колеги,

В прикачения файл ви предоставям за разглеждане проект на правилник за дейността на ПГМЕТ разработен от комисия назначена със заповед №290  от 13.09.2019 год.  Моля всички да се запознаят със съдържанието на проекта за правилник преди разглеждането му на педагогически съвет.

Пр...

Read the rest of this topic
(4 words)
 
Picture of Дорина Карадимова
zapowed za zamestwane 98
by Дорина Карадимова - Monday, 21 January 2019, 2:36 PM
 

Dobromira Ivanova

 
Picture of Дорина Карадимова
Заповеди
by Дорина Карадимова - Monday, 14 January 2019, 3:18 PM
 

За приравнителни изпити на ученици в СФО 

83, 84,  86, 87, 88, 89 и 90

 

Skip course categories