Прескочи новини от сайта

Новини от сайта

Снимка на Дорина Карадимова
Заповед 35
от Дорина Карадимова - вторник, 16 октомври 2018, 14:00
 

Заместване на В. Бързева

 
Снимка на Дорина Карадимова
Заповед 34
от Дорина Карадимова - вторник, 16 октомври 2018, 09:37
 

за приравнителни изпити

 
Снимка на Дорина Карадимова
Заповед
от Дорина Карадимова - четвъртък, 11 октомври 2018, 12:55
 

Заместване на Т. Петев на 11.10 и 12.10 2018 г.

 

Прескочи категории курсове